loading...

28 Feb 2017

Yerfi töhfələri. Tahir Həsənli (PDF yüklə)

   

Tahir Həsənlinin "Yerfi töhfələri" kitabını PDF yüklə.

(yerli folklor nümunələri)

Keçmişimizdə Quba qəzasının Dağıstanı, Sovet hakimiyyəti illərində isə 30 ilə yaxın Qonaqkənd rayonu kimi adlanan ərazidə söz-söhbəti, şəbədəsi ilə seçilən Yerfi kəndinin camaatı hazırcavab, söz altında qalmayan adamlar kimi tanınmışlar.

Lətifələr
Əhvalatlar
Qaravəllilər
Səbədələr
Rəvayətlər
Deyimlər
Düşüncələr